Trong đó, loại hình malware (tấn công phát tán mã độc malware) chiếm số lượng lớn nhất với 4.595 sự cố. Đáng chú ý là có tới 16 trang web có tên miền “.gov.vn” đã bị tấn công. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 2/3 trang web đã được khắc phục.

Có 3.607 trường hợp bị tấn công thay đổi giao diện (deface), trong đó có 21 sự cố liên quan đến tên miền “.gov.vn”. Phần lớn đều đã được khắc phục.

Với loại hình Phishing (tấn công lừa đảo), có 1.762 sự cố các website lừa đảo, đã có 987 sự cố được khắc phục. Trong đó có 3 website có tên miền “.gov”.

Hải Châu