Sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng Bluezone trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ TT&TT đề nghị các địa phương tập trung phối hợp triển khai đồng bộ. 

Cụ thể, các cơ quan nhà nước vận động tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone. 

Chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài Bluezone; Các cơ sở đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân.

 Hiển thị thông báo cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các kênh wifi công cộng, bến tàu xe, sân bay, bến cảng, phương tiện giao thông vận tải. 

Khách du lịch đến địa bàn cần nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại; Triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người và chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy, các địa điểm công cộng. 

H.Thanh