Theo VNNIC, hoạt động thanh tra nhằm vào 2 đối tượng gồm các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế (các Nhà đăng ký tên miền quốc tế) và các tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử mà không thông báo với Bộ TT&TT tại website http://www.thongbaotenmien.vn. 

Kết quả thanh tra cho thấy, 100% đối tượng thanh kiểm tra đều sai phạm chủ yếu là các cá nhân, tổ chức không tuân thủ theo những quy định trong Điều 23 Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 24/2015/TT-BTTT của Bộ TT&TT. 

Cụ thể, Sở TT&TT Đồng Nai đã tiến hành thanh tra 9 đối tượng có hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế và sử dụng tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử mà không thông báo theo quy định. 

Trong đó, 9/9 tổ chức, cá nhân đều vi phạm hành vi sử dụng tên miền quốc tế không thông báo với Bộ TT&TT; 4/9 tổ chức cá nhân đồng thời vi phạm hành vi cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế mà không đăng ký với Bộ TT&TT, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam do Bộ TT&TT định và 1/9 cá nhân đồng thời vi phạm hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà không có giấy phép.

Trong năm 2016, VNNIC sẽ tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo nhằm tuyên truyền nhận thức về pháp luật trong việc sử dụng tên miền quốc tế.

Tương tự, kết quả thanh tra của Sở TT&TT Cần Thơ cũng cho thấy, cả 12 đối tượng là các tổ chức, cá nhân cung cấp và sử dụng tên miền quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều có hành vi vi phạm về việc sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác với Bộ TT&TT. 

Sở TT&TT Đồng Tháp cũng đã tiến hành thanh tra 10 đối tượng trong đó 4 đối tượng là tổ chức và 6 đối tượng là cá nhân có chuyên môn về công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. Qua thanh tra phát hiện 10/10 tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế nhưng không thông báo với Bộ TT&TT theo đúng quy định.

Điều đáng nói là hầu hết những tổ chức, cá nhân vi phạm ở TP. Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp đều cho biết không nắm bắt được các quy định pháp luật cụ thể về lĩnh vực tên miền khi cung cấp dịch vụ và đăng ký sử dụng tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử dẫn đến việc không thông báo với Bộ TT&TT tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo đúng quy định.Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở đã nhắc nhở đối với các hành vi vi phạm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định.

Cũng theo VNNIC, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với  Sở TT&TT các tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra cũng như tuyên truyền về hoạt động đăng ký, cung cấp dịch vụ và sử dụng tên miền quốc tế với quy mô lớn và toàn diện hơn. Hoạt động này nhằm chấn chỉnh và đưa việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế đi vào nề nếp theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện tại việc quản lý tên miền quốc tế quy định các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc tế phải thực hiện khai báo thông tin trên môi trường mạng theo quy định với Bộ TT&TT tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn. Các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phải hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc tế thực hiện đúng quy định đồng thời phải cập nhật danh sách tên miền quốc tế mà mình quản lý với cũng thông qua môi trường mạng.

Huyền Thanh