Trong văn bản gửi các Sở TT&TT trên cả nước, Bộ TT&TT yêu cầu các Sở kiểm tra việc SIM được kích hoạt trước ngày 30-9-2016.

 Bộ TT&TT yêu cầu các Sở TT&TT xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp viễn thông di động trong trường hợp SIM được kiểm tra có số thuê bao nằm trong danh sách đã bị thu hồi nhưng vẫn thực hiện được cuộc gọi, nhắn tin hoặc sử dụng được dịch vụ data hoặc dịch vụ khác, hoặc những SIM nằm trong danh sách thu hồi, đã thực hiện đăng ký lại thông tin và vẫn tiếp tục được bày bán tại các điểm bán.

Bên cạnh đó, tiến hành xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp viễn thông di động nếu bán SIM nằm ngoài danh sách thu hồi nêu trên nhưng được đăng ký thông tin thuê bao không đúng quy định.

Bộ TT&TT sẽ kiên quyết siết chặt việc quản lý thuê bao trả trước.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu từ ngày 20-11-2016, các doanh nghiệp viễn thông di động phải gửi báo cáo về các Sở TT&TT, cung cấp danh sách chi tiết những số thuê bao thuộc mạng của mình đã kích hoạt trước ngày 30-9-2016 và đã bị thu hồi (bị khóa dịch vụ), danh sách các thuê bao đã được người sử dụng đăng ký lại thông tin, danh sách này sẽ thường xuyên được cập nhật gửi Sở TT&TT hoặc cung cấp account, mật khẩu cho các Sở để truy cập website nhằm tra cứu từng thuê bao.

Đối với các SIM được kích hoạt kể từ ngày 1-11-2016, Bộ TT&TT yêu cầu các Sở TT&TT xử nghiêm các trường hợp SIM được kích hoạt hòa mạng mới nhưng đã có tiền hoặc lưu lượng trong bất kỳ tài khoản nào trước khi nạp thẻ lần đầu, không đúng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 14/2012/TT-BTTTT ngày 12/20/2012 quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất. Việc xử phạt vi phạm được áp dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 50 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định XPVPHC về Bưu chính, Viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện; Xử phạt hành chính với các trường hợp bán SIM đã kích hoạt hoặc đăng ký thông tin không đúng quy định.

Các Sở TT&TT sẽ kiểm tra khuyến mại, chiết khấu của doanh nghiệp viễn thông di động, xử phạt đối với doanh nghiệp khuyến mại nạp thẻ lớn hơn 50% theo đúng Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14-5-2010 quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động và bán, khuyến mại hoặc chiết khấu giảm giá SIM thuê bao thấp hơn giá thành toàn bộ của SIM trắng cộng với giá cước hòa mạng, tuân thủ đúng Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư 14/2012/TT-BTTTT.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động phải thường xuyên rà soát và báo cáo các Sở TT&TT danh sách các số thuê bao đã kích hoạt và bị thu hồi, danh sách các thuê bao đã được người sử dụng đăng ký lại thông tin, danh sách các đại lý phân phối trên địa bàn, số lượng cùng danh sách SIM mà đại lý đã nhập từ doanh nghiệp, số lượng cùng danh sách SIM của đại lý đã được đăng ký thông tin thuê bao và bán tới người sử dụng.

Các doanh nghiệp viễn thông di động phải cung cấp, hỗ trợ phương tiện SIM, thẻ, trang thiết bị, cử cán bộ phối hợp với các đoàn thanh tra tại những địa điểm được thanh tra nhằm xác định các SIM có vi phạm, đồng thời phối hợp để kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật của doanh nghiệp.

Bộ TT&TT yêu cầu các Sở TT&TT từ ngày 22-11-2016 đến ngày 12-1-2017, tăng cường số lượng các đoàn cũng như tần suất các đợt thanh tra, đặc biệt chú trọng thanh tra đột xuất khi nhận được phản ánh việc vi phạm.

Trong văn bản gửi các Sở TT&TT trên cả nước, Bộ TT&TT yêu cầu các Sở TT&TT bố trí, công khai số điện thoại nóng cùng địa chỉ thư điện tử để thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh doanh nghiệp viễn thông di động vi phạm trong việc bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt, có sẵn tiền trong tài khoản hoặc lưu lượng ra thị trường, khuyến mại cạnh tranh không lành mạnh.

Thái An