Tiêu chuẩn dẫn đường RNP 1 sẽ cho phép máy bay đạt được khả năng duy trì độ chính xác trong phạm vi 1 dặm hải lý (NM) về mỗi bên của trục đường bay trong tối thiểu 95% tổng thời gian bay.

Việc hệ thống dẫn đường sử dụng tín hiệu vệ tinh trên không gian sẽ đảm bảo chính xác và liên tục tốt hơn rất nhiều so với việc sử dụng sóng vô tuyến của các đài dẫn đường phụ trợ mặt đất.

Một ưu điểm nữa của tiêu chuẩn dẫn đường RNP 1 và RNP APCH là việc yêu cầu máy bay phải được trang bị chức năng giám sát và cảnh báo (OPMA) giúp tổ lái có thể tự theo dõi được khả năng đáp ứng yêu cầu về độ chính xác dẫn đường khi thực hiện các phương thức bay mới, từ đó sẽ không yêu cầu cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu phải được trang bị hệ thống ra đa để giám sát hoạt động bay trong quá trình điều hành.

Tiêu chuẩn dẫn đường RNP 1 và RNP APCH cho phép nhân viên thiết kế có thể lựa chọn các đường bay ngắn và tối ưu nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm soát viên không lưu cũng như tổ lái trong việc phân cách giữa các máy bay đi và đến, giữa máy bay bay lại (tiếp cận không thành công) và máy bay đang thực hiện tiếp cận hạ cánh trong môi trường không có ra đa giám sát.

Sân bay quốc tế Cam Ranh hiện có 16 hãng hàng không đang khai thác các đường bay trong nước và quốc tế, trung bình một ngày có khoảng 100 chuyến bay đi và đến.

Phạm Huyền