Ngày 18/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ra mắt Nền tảng khai phá dữ liệu-Viettel Data Mining Platform. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số “Make in Vietnam” nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Viettel Data Mining Platform là nền tảng khai phá dữ liệu đầu tiên được phát triển bởi người Việt, cho doanh nghiệp tại Việt Nam với mức chi phí phù hợp, đảm bảo an toàn  so với các nền tảng nước ngoài.

Ngoài việc cung cấp hệ thống báo cáo giúp chính quyền và doanh nghiệp ra quyết định thông minh, khuyến nghị bán hàng dựa trên cơ sở khoa học dữ liệu, nền tảng còn phát hiện và cảnh báo bất thường trong quản lý doanh nghiệp như phát hiện gian lận tài chính, ngăn ngừa tai nạn lao động, tránh thất thoát và rủi ro vận hành. 

Huyền Thanh