Đối tượng của cuộc thi là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước có kiến thức về khoa học vũ trụ. Sau khi gửi ý tưởng về cho Ban tổ chức và được chấp nhận, người dự thi sẽ tham gia vào quá trình thiết kế, chế tạo, tích hợp và thử nghiệm vệ tinh. 

Vệ tinh Cansat sẽ được thử nghiệm tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc vào cuối tháng 11. Để dự thi, sinh viên các trường có thể gửi đăng kí về email: Cansat@vnsc.org.vn, thời gian nhận đăng kí đến hết ngày 18-7.

K.Vy