Với chủ đề “Tăng cường bảo mật dữ liệu và an toàn, an ninh mạng cho ngành tài chính, ngân hàng và cơ quan Nhà nước”, Hội thảo sẽ là nơi các lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội về bảo mật dữ liệu, an toàn mạng, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, các chuyên gia bảo mật thông tin trong nước và quốc tế cùng thảo luận, trao đổi về những nguy cơ mất an toàn thông tin, nhận diện các xu hướng tấn công mới nhất. 

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) cũng sẽ công bố kết quả khảo sát mức độ quan tâm và hiện trạng bảo mật tại các ngân hàng cùng định chế tài chính, tín dụng tại Việt Nam năm 2018. 

Phiên báo cáo chính của Hội thảo do Cục An ninh mạng chủ trì sẽ tập trung giới thiệu thực trạng, giải pháp và xu hướng công nghệ góp phần đảm bảo An toàn, An ninh thông và bảo mật dữ liệu. Hai phiên chuyên đề 1 và 2 sẽ tập trung vào nội dung bảo mật và đảm bảo hệ thống thông tin cho các cơ quan nhà nước và hạ tầng chính phủ điện tử; đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng cho các định chế tài chính, ngân hàng.

Hùng Quân