Tính năng trên là một phần trên trang web Dữ liệu và Bảo mật mới của Apple. Những dữ liệu nằm trong hồ sơ của người dùng bị Apple thu thập bao gồm Apple ID, những ứng dụng đã được người dùng tải về từ Apple Store, thông tin hoạt động trên iTunes, thông tin iCloud, thậm chí là cả lịch sử AppleCare.

Tất cả thông tin Apple cho người dùng tải về.

Với công cụ này, người dùng có khả năng chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào bị Apple thu thập, sao lưu lại chúng hay là hủy kích hoạt hoàn toàn tài khoản của chính mình.

Nhận định từ các nhà phân tích, hành động này của Apple một phần chịu ảnh hưởng từ bê bối rò rỉ dữ liệu của Facebook vừa qua cùng với đó là việc châu Âu đưa ra quy định mới GDPR buộc các hãng công phải minh bạch thông tin hơn.

Hiện tại, tính năng mới mới chỉ được Apple cung cấp giới hạn trong các nước thuộc liên minh châu Âu (EU) sau đó sẽ cung cấp trên toàn cầu trong thời gian tới.

N.C.