Theo đó, người dùng có dữ liệu được lưu trữ trong các thư mục hệ thống như Desktop, Documents, Pictures hiện đã có thể tải lên đám mây OneDrive. Dữ liệu được tải lên OneDrive ở chế độ chạy nền và người dùng có thể di chuyển tất cả dữ liệu sang OneDrive và ngược lại trên các thiết bị khác.

Tuy nhiên để có thể sử dụng tính năng này, người dùng cần phải đăng nhập với cùng một tài khoản Microsoft trên tất cả các thiết bị. Tính năng This Known Folder dự kiến sẽ được cung cấp cho nhóm người dùng Insider bắt đầu trong tuần này và sẽ được triển khai cho tất cả người dùng vào cuối tháng 7-2018.

Tính năng Known Folder Move cho phép người dùng chuyển dữ liệu lên đám mây OneDrive.

Microsoft cũng giới thiệu các tùy chọn mới cho quản trị viên IT thiết lập các chính sách nhóm cho người dùng trong mạng muốn cấu hình Known Folder Move và tải dữ liệu lên OneDrive. Chính sách này hoạt động khi tất cả các thư mục đều trống và các thư mục được chuyển hướng đến một tài khoản OneDrive khác.

Quản trị viên IT cũng sẽ có thể chuyển hướng các thư mục đến OneDrive mà không cần thông báo cho người dùng hay ngăn người dùng chuyển hướng các thư mục này.

Tính năng Move Folder Known mới sẽ có sẵn và tương thích với tất cả các phiên bản Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10.

V.Cường (tổng hợp)