Từ tháng 3-2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNet và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin. 

Đến nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã và TP Huế, gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có trụ sở nằm ngoài Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; các phường, xã, thị trấn đã và đang thực hiện đề án này.

Mục tiêu của đề án là xây dựng kết nối mạng diện rộng (WAN) của tỉnh với mạng CPNet, góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công của tỉnh. Ngoài ra, đề án sẽ nâng cấp, xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng trên nền tảng công nghệ mới đảm bảo an toàn bảo mật cho các thông tin trao đổi giữa các cá nhân, đơn vị cơ quan Nhà nước trên hệ thống mạng tin học diện rộng của tỉnh…

Tỉnh Thừa Thiên- Huế thực hiện đề án kết nối mạng diện rộng bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNet nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, kể từ khi chuyển đổi kết nối mạng theo đề án trên, khi sử dụng máy tính công sở, họ bị chặn truy cập vào các mạng xã hội, nhất là facebook. Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm của Google và việc truy cập vào nhiều tờ báo mạng cũng gặp trở ngại...

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNet và triển khai internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh là chương trình của Chính Phủ và được tỉnh triển khai thực hiện.

Việc thực hiện đề án nhằm đảm bảo an toàn thông tin, đồng thời tránh tình trạng cán bộ công chức đến cơ quan nhưng lơ là, không tập trung làm việc, bỏ nhiều thời gian vào mạng xã hội. Vì thế chương trình đã thiết lập chặn các trang mạng không chính thống. Hệ thống này được áp dụng cho các cơ quan công sở để phục vụ công việc của cán bộ công chức, mặc định vào được tất cả các trang mạng chính thống có đuôi .vn.

“Máy tính của cơ quan Nhà nước được đầu tư, trang bị đặt tại các cơ quan, công sở là để phục vụ công việc. Còn công chức, họ có thể vào mạng xã hội hay vào bất cứ trang điện tử nào mà pháp luật không cấm sau giờ làm việc bằng điện thoại và máy tính cá nhân…”, ông Sơn lý giải.

Được biết, tổng kinh phí chi trả cho việc thực hiện đề án trên theo từng năm tại tỉnh Thừa Thiên- Huế dự kiến gần 5 tỷ đồng, gồm thuê đường truyền MetroNet 4,56 tỷ đồng/năm, kinh phí triển khai Internet tập trung 360 triệu đồng.

Anh Khoa