Cũng trong thời gian này hệ thống giám sát của VNCERT ghi nhận tổng cộng có hơn 78,3 triệu sự kiện mất an toàn thông tin tại Việt Nam.

Cụ thể, năm loại hình tấn công mạng phổ biến tại Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2019 là vi phạm chính sách an toàn thông tin chiếm 40%, tấn công thu thập thông tin 39%, tấn công từ chối dịch vụ 8%, tấn công leo thang đặc quyền 7% và tấn công lây nhiễm, phát tán mã độc 6%.

Được biết, trong số 4.770 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam vào quý 1.2019 có 124 sự cố trang web nhiễm mã độc, 2.245 sự cố tấncông thay đổi giao diện và có hơn 1.000 sự cố các website bị cài mã lừa đảo...

Hải Châu