Trong đó, Trung tâm đã gửi cảnh báo cho 3.779 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước, điều phối, yêu cầu ngăn chặn 7.540 địa chỉ máy chủ điều khiển mạng Botnet và bóc gỡ mã độc hại tại 1,2 triệu địa chỉ IP tại các máy bị nhiễm mã độc thuộc quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp. 

Đồng thời, đã phối hợp với các đơn vị quốc tế xử lý và ngăn chặn 200 website giả mạo; xử lý hơn 500 trường hợp phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. 

H.T.