Để giảm thiểu ảnh hưởng cho khách hàng trong nước khi thực hiện các dịch vụ quốc tế, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet  như VNPT, Viettel đều cam kết sẽ định tuyến lưu lượng qua các hướng đi quốc tế khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Theo đó, phía Viettel sẽ có 20Gbps dung lượng được bổ sung qua cáp quang biển Liên Á và 10Gbps qua tuyến cáp trên bộ đi qua Trung Quốc. Ngoài ra, 20Gbps từ tuyến cáp AAG cũng được điều hướng sang tuyến cáp trên bộ.

H.T.