Hiện tàu sửa chữa cáp đã đến vị trí xảy ra sự cố. Dự kiến, thời gian thực hiện mối hàn đầu tiên là 22h14 ngày 22-10 và lúc 17h14 ngày 24-10 sẽ hoàn thiện mối hàn cuối cùng. Thời gian để hoàn tất việc chôn cáp là 21h14 ngày 24-10. Khi đó, dung lượng băng thông trên tuyến cáp quang biển AAG được khôi phục hoàn toàn, kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ trở lại bình thường.

Ngày 12-10, tuyến cáp AAG đã xảy ra sự cố. Chỉ trước đó 2 ngày, tuyến cáp SMW-3 cũng gặp trục trặc. Điều này đã gây ảnh hưởng tới dung lượng băng thông internet quốc tế của tất cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet (ISP) tại Việt Nam đang khai thác trên các tuyến cáp này.

Với tuyến cáp SMW-3, nguyên nhân sự cố đã được xác định là do lỗi cáp tại vùng biển gần Trung Quốc. Dự kiến, trong ngày 20-10, tuyến cáp này sẽ hoàn tất sửa chữa. 


K. Vy