Đường dây điện cao thế thường xuyên bị đe dọa bởi các loại "rác" vô cùng đặc biệt. Các loại "rác" này vô cùng đa dạng gồm từ túi nilon, bóng bay, thậm chí một vài chiếc diều... 

Để dọn những thứ "rác này" thì người ta thường sử dụng công nhân lên gỡ chúng, giải pháp này vừa nguy hiểm cho công nhân vừa khiến việc cung cấp điện bị gián đoạn.

Nhằm giảm bớt các khó khăn đó, một công ty bảo trì đường dây điện tại Tấn Dương, Trung Quốc đã sáng tạo ra giải pháp mới. Cụ thể sử dụng một máy bay không người lái mang theo một bình phun lửa.

Khi phát hiện các dị vật bám trên đường dây điện, người công nhân đơn giản là điều khiển máy bay tới đó và phun lửa đốt các dị vật đó. Dây điện cao thế vốn được thiết kế để có thể chống cháy ở mức độ nhất định, nên việc "đốt" như thế không gây ảnh hưởng tới lưới điện.

Với giải pháp này, người công nhân bảo trì giảm bớt công việc, cũng như sự nguy hiểm, đồng thời năng suất công việc cũng tăng hơn rất nhiều.

B.N(theo GIZmodo)