Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các chương trình, dự án, Quỹ đầu tư tài chính, Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Diễn đàn được chia làm hai phiên chính. Phiên thứ nhất, các đại biểu trao đổi thông tin về giải pháp phát triển vật liệu nguồn; nhu cầu thị trường và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghệ xanh; hoạt động hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật; cơ hội hợp tác và đầu tư công nghệ từ Đài Loan; cơ hội và tiềm năng hợp tác, đầu tư công nghệ trên địa bàn trình Thái Nguyên…

Tại phiên thứ hai, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước đã có cơ hội gặp gỡ, giới thiệu và kết nối trực tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực công nghệ.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện quan điểm về việc mong muốn hợp tác với nhà đầu tư trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực như: thiết bị, công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ sử dụng robot thay thế con người; thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất; thiết bị công nghệ xử lý chất thải, khói bụi, tiếng ồn… để xử lý các vấn đề môi trường, không gây ô nhiễm, thân thiện và an toàn với môi trường…

Về lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ xanh, công nghệ sạch, có đại biểu cho rằng, cùng với việc tăng cường nhận thức một cách toàn diện và đầy đủ về thị trường công nghệ cũng như thị trường khoa học công nghệ, cần hoàn thiện hệ thống khung pháp lý cho hoạt động của thị trường công nghệ và thị trường khoa học công nghệ để tránh tình trạng sao chép, bắt chước và thúc đẩy quá trình sáng tạo.

Ngoài ra, cũng cần đẩy mạnh việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thúc đẩy sáng tạo và quản lý sáng tạo đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ xanh, công nghệ sạch.

Kết luận diễn đàn, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Hoạt động này là dịp để xem xét, đánh giá khách quan tình hình phát triển khoa học – công nghệ ở nước ta hiện nay, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra kiến nghị, đề xuất và tạo cơ hội hợp tác, đầu tư cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thu Hằng