Với chủ đề “Công nghệ thông tin và quản trị thông minh”, diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về xu thế, chiến lược và các giải pháp để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản trị các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, lĩnh vực đang là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội như: dịch vụ công, y tế, bảo hiểm, giao thông, đô thị và nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Các nội dung sẽ được trao đổi và thảo luận trong 4 tọa đàm chuyên đề của diễn đàn: Công nghệ thông tin nâng cao năng lực ngành y tế; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công; Công nghệ thông tin phát triển giao thông thông minh, xây dựng đô thị đáng sống. Chủ trì các tọa đàm sẽ là những chuyên gia uy tín và các chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama sẽ tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

P.H.