Nghiên cứu được thực hiện trong vòng 3 tháng từ tháng 1-4-2017 đến 1-7-2017 trên 13.828 người dùng dịch vụ 4G trong số 40.000 mẫu khảo sát được phát ra, tại 8 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng. 

Kết quả khảo sát cho thấy, độ tuổi từ 21-30 đang dùng 4G nhiều nhất chiếm tới 38%, kế đó là độ tuổi từ 31-40 tuổi là 26%. Người dùng 4G hiện chủ yếu sống ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chiếm tới 88%, trong đó chủ yếu là sinh viên, người lao động trực tiếp và hộ kinh doanh cá thể. 

Nhà mạng Viettel có số lượng người dùng 4G đông nhất là 52%, MobiFone là 27%, VinaPhone là 21%. 

Đặc biệt, kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dùng với dịch vụ 4G được chia theo 3 nhóm, trong đó chia theo thu nhập thì nhóm có thu nhập từ 3-5 triệu có mức độ hài lòng cao nhất là 55%, còn phân chia theo nghề nghiệp thì nhóm lao động trực tiếp có mức độ hài lòng cao nhất là 51,9%, theo khu vực thì Hà Nội có tỷ lệ hài lòng cao nhất là 50,2%.

H.T