"Nút Dash" có thể kết nối với ứng dụng Amazon thông qua Wi-Fi gắn với các thương hiệu cụ thể như Tide, Huggies, Gillette.

Những “nút Dash” đi kèm một miếng kết dính và một móc giúp người sử dụng có thể treo nó ở bất kỳ đâu trong nhà hoặc mang theo người.

Chỉ những thành viên Prime (thành viên quan trọng) nhận được thư mời của Amazon mới có cơ hội “nút Dash” nhưng tối đa chỉ 3 chiếc.

Bình Nguyễn (theo Reuters)