Ngày 12-3, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng công bố cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh THCS và THPT khu vực phía Nam, năm học 2017-2018.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật Quốc gia phía Nam diễn ra tại Lâm Đồng

Theo đó, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 20-3, tại Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt. Tại cuộc thi lần này, khu vực phía Nam (Đà Nẵng trở vào) có 239 dự án, tăng 22 dự án so với năm học 2016-2017. Trong đó cấp THPT có 203 dự án của 353 học sinh, cấp THCS có 36 dự án của 64 học sinh. Các dự án tham gia thuộc 20/22 lĩnh vực của cuộc thi.

Học sinh Lâm Đồng đem đến cuộc thi lần này 27 dự án, tăng 18 dự án so với năm học trước.

Từ năm 2009 đến nay, mỗi năm một lần, Bộ GD&ĐT đều tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiến của cuộc sống.

Khắc Lịch