Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2014, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT được chú trọng; nội dung, biện pháp vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được quan tâm, đổi mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Việc thực hiện tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được chỉ đạo, tổ chức thực hiện, gắn với xây dựng lực lượng Công an xã. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng Công an được nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được củng cố, góp phần ổn định ANTT, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân.


Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tập trung một số nội dung trọng tâm, trong đó chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Sớm hoàn thành Đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Đại tá Phạm Lê Văn, Phó Cục trưởng trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng tập thể Phòng 2.

Bên cạnh đó, cần tham mưu, tổ chức và sơ kết cho thật tốt 7 năm công tác Công an thực hiện Pháp lệnh về Công an xã, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng luật về Công an xã. Đổi mới nội dung, biện pháp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú ý đến những địa bàn trọng điểm, chiến lược, những khu công nghiệp, vùng biên giới, hải đảo…

Năm 2015 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, như 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức các hoạt động kỷ niệm sao cho thật phong phú, ý nghĩa, qua đó khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhân dân…

Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Nguyễn Văn Khảo trao danh hiệu Quyết thắng tặng 5 tập thể.

Tại hội nghị, Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Nguyễn Văn Khảo đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 1 tập thể và 1 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 cá nhân. Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 1 tập thể; trao danh hiệu Quyết thắng tặng 5 tập thể… Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo cũng đã tổng kết Hội nghị và phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2015.

Quỳnh Vinh