Những ngày đầu triển khai thực hiện, công tác QLHC về TTXH đã góp phần đảm bảo trật tự trị an, phòng chống gián điệp, biệt kích, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ chính quyền cách mạng, cùng với quân và dân cả nước anh dũng, kiên cường đập tan các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc.

Đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng XHCN, công tác QLHC về TTXH tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH, góp phần tạo môi trường an ninh, ổn định phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Qua những thăng trầm của lịch sử, công tác QLHC về TTXH đã có nhiều thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Song ở giai đoạn nào, công tác QLHC về TTXH cũng đã phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ ANTT của đất nước, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ngành, các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh gia cao. Qua đó, góp phần bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với truyền thống hào hùng 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Cán bộ Cảnh sát QLHC về TTXH về tận bản làng làm CMND cho bà con.

Trong những năm gần đây, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, cùng với yêu cầu ngày càng cao của công tác đảm bảo ANTT, Tổng cục Cảnh sát đã quan tâm, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đẩy mạnh thực hiện công tác đổi mới nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Việc đổi mới được thực hiện trên tất cả các phương diện, lĩnh vực và đã có những chuyển biến mạnh mẽ, có chiều sâu.

Có thể thấy, các chuyên đề nghiệp vụ QLHC về TTXH đã được quan tâm, chỉ đạo tiến hành sơ, tổng kết và rà soát các văn bản liên quan để đề xuất xây dựng, thay thế, bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ năm 2011 đến nay, đã có 37 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực QLHC về TTXH được xây dựng và đề xuất ban hành, bao gồm 2 Luật, 1 Pháp lệnh, 5 Nghị định, 29 Thông tư.

Các văn bản mới ban hành thể hiện sự đổi mới về nhận thức trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, quy định chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ, giảm tối đa các phiền hà, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập và tiến trình cải cách hành chính của đất nước.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân.

Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp các Bộ đề xuất Chính phủ duyệt đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu công dân. Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Công khai các thủ tục trên website của Bộ, Tổng cục và hộp thư thoại. Tổ chức trả Chứng minh nhân dân qua bưu điện.

Tập trung rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác. Nhiều thủ tục phức tạp, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức và nhân dân được loại bỏ; nhiều biểu mẫu, giấy tờ giải quyết công việc được đơn giản đến mức tối đa. Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến nay, đã có 22 thủ tục trong lĩnh vực QLHC về TTXH được rà soát, sửa đổi, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo nhiều thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

 Đã tập trung đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, biện pháp, các quy trình, quy chế, biện pháp công tác cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó chuyển mạnh từ tư duy "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; nâng cao tính chiến đấu, tác dụng nghiệp vụ của các biện pháp công tác và hướng mạnh về cơ sở.

Đáng chú ý là đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và đề xuất ban hành các Thông tư quy định về quy trình công tác như: Quy trình đăng ký cư trú; quy trình cấp Căn cước công dân; trình tự thực hiện công tác cơ bản của CSKV; quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của CSTT, Cảnh sát phản ứng nhanh; quy trình cấp phép trong lĩnh vực quản lý VK, VLN, CCHT...

Các quy trình được ban hành đã giúp cán bộ, chiến sỹ triển khai thực hiện thống nhất, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu của đơn vị.

 Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, Tổng cục Cảnh sát đã quan tâm, chỉ đạo củng cố kiện toàn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ Bộ đến cơ sở. Trong đó, đã đề xuất thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) trực tiếp sản xuất cấp thẻ căn cước, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn công tác, quản lý tàng thư Căn cước công dân từ C53 sang C72; thành lập Phòng hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại C64.

Cấp căn cước công dân cho gia đình chính sách.

Đề xuất ban hành các Thông tư của Bộ Công an quy định về Điều lệnh Cảnh sát khu vực và về tổ chức, hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT. Tập trung cải tiến quy trình công tác, bố trí lực lượng đúng, phù hợp địa bàn của CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT, CSTT. Xây dựng mô hình chỉ huy thống nhất; xây dựng chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ của hệ Cảnh sát QLHC về TTXH ở Cục, địa phương và cơ sở.

Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, quân sự võ thuật cho hơn 8.000 cán bộ, chiến sỹ ở cơ sở nhằm đáp ứng được yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Đề xuất tăng cường biên chế cho lực lượng ở cơ sở như: CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT...

Tăng cường kiểm tra thực hiện chế độ tiếp xúc với nhân dân và thực hiện nghiêm túc "Quy chế dân chủ" trong công tác QLHC về TTXH, quy chế văn hóa, giao tiếp, ứng xử của CSKV, củng cố nơi tiếp dân và cán bộ đảm bảo năng lực, phẩm chất làm công tác này.

Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng các nội dung cụ thể, thiết thực; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tiếp tục chuyển mạnh từ học tập sang làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND... Xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp của Cảnh sát QLHC về TTXH với nhân dân.

Kết quả đã làm chuyển biến tích cực về tinh thần với công việc, thái độ phục vụ nhân dân cũng như chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sỹ. Nhân dân ngày càng hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính của Cảnh sát QLHC về TTXH.

 Đã đề xuất xây dựng và triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác, hiện đại hóa phương tiện làm việc như: Dự án cấp Căn cước công dân theo công nghệ mới; dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án cơ sở dữ liệu quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án quản lý con dấu; đề án nâng cao năng lực cho lực lượng CSKV; trang bị cho CSTT, CS113...

Trong đó, đáng chú ý là dự án CSDL quốc gia về dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm thu thập dữ liệu của tất cả công dân Việt Nam tạo lập cơ sở dữ liệu trên máy tính dùng chung cho các ngành thông qua số định danh cá nhân, qua đó, giúp giảm giấy tờ và các thủ tục hành chính khác khi công dân đến giao dịch với các cơ quan Nhà nước.

Triển khai cấp Căn cước công dân theo công nghệ mới theo dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân, tiến tới loại bỏ các giấy tờ không cần thiết khác làm nền tảng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Phát huy truyền thống, thành tích 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng, thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng, sát cánh cùng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, phấn đấu đưa công tác QLHC về TTXH lên tầm cao mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, góp phần đảm bảo ANQG và TTATXH, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước ngày một giàu mạnh, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.