Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cho phép hoạt động với khoảng 72.000 tín đồ, phật tử (chiếm 9% dân số toàn tỉnh); có 42 chức sắc, 49 nhà tu hành, hơn 1.000 chức việc tại 9 huyện, thị, thành phố, 145 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo Bộ Công an tặng quà cho các vị chức sắc, chức việc có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, hoạt động của các tôn giáo diễn ra ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong các phong trào yêu nước tại cơ sở, đã xuất hiện những mô hình trong phòng chống tội phạm hay, cách làm tốt như: mô hình “họ đạo không ma túy”, “họ đạo an toàn, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội”, “hộ gia đình giáo dân kinh tế giỏi”…; Các vị chức sắc, chức việc trên địa bàn đã phối hợp tích cực với chính quyền, cơ quan chức năng quản lý, giáo dục tín đồ các tôn giáo chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng quà cho các cho các vị chức sắc, chức việc có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn không xảy ra vấn đề phức tạp, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh trong vùng dân tộc và an ninh xã hội được đảm bảo; về trật tự an toàn xã hội không xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng và tội phạm có tổ chức, mang tính “xã hội đen”; hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tôn giáo với chính quyền cấc cấp, các cơ quan chức năng có liên quan, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Cảnh Toàn, Lý Hồng