Tới dự, về phía khách mời, có: Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Bộ Công an, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ...

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự  Hội nghị. Ảnh: Công Gôn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách chiến lược, giải pháp cụ thể chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao hơn so với năm 2013, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Quan hệ phối hợp giữa Công an với các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực. Những cố gắng đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự của đất nước.

Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, các đồng chí đại biểu bám sát chủ đề do Đảng ủy Công an Trung ương gợi ý, tập trung phân tích, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an kết luận Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 trong Đảng bộ Công an Trung ương; Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân trình bày phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của Đảng bộ Công an Trung ương. Ảnh: Công Gôn.

Sau khi các đại biểu tập trung thảo luận, phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh: Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2014, thời gian tới, cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân cần tiếp tục nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao;  trước mắt là chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân...
Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Gôn.
Công Gôn - Việt Hưng