Thay mặt Trung tâm, Bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó giám đốc Trung tâm xúc động và cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của những người cán bộ, chiến sĩ Công an đã đến vui tết Trung thu cùng các cháu.

Được biết, Trung tâm có khoảng 360 em mồ côi, khuyết tật có những mảnh đời khó khăn khác nhau. Hàng ngày, bác sĩ Lan cùng đồng nghiệp như những người mẹ tảo tần với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giáo dục nhân cách cho các em

Lê Tuấn