Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mộc Châu làm thủ tục cấp CMND cho đồng bào bản Phiêng Cành.

Đây là bản vùng 3 với 80% dân số là đồng bào dân tộc Mông, đời sống của bà con nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy chỉ cách trung tâm huyện Mộc Châu 30km nhưng giao thông rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Vì thế, việc làm của cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mộc Châu tuy nhỏ nhưng mang rất nhiều ý nghĩa với nhân dân bản Phiêng Cành, góp phần xây dựng tình quân dân thêm gắn bó, tạo hình đẹp về người cán bộ Công an vì nhân dân phục vụ.

Trong buổi làm việc, Công an huyện Mộc Châu đã cấp phát, làm hồ sơ cho bà con tổng cộng 141 chứng minh thư

An Quỳnh