Dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND chủ trì buổi lễ…

30 năm qua, Văn phòng Tổng cục XDLL - CAND luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục ban hành nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, công tác XDLL; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục XDLL - CAND. Với những kết quả, thành tích đã đạt được, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2006), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2006), Cờ thi đua của Chính phủ (năm 1998) và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập đơn vị.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Văn phòng Tổng cục XDLL - CAND.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Văn phòng Tổng cục XDLL - CAND. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bùi Quang Bền chúc mừng, biểu dương những thành tích Văn phòng Tổng cục XDLL - CAND đã đạt được trong 30 năm qua.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh: Cần chủ động có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ", hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Việt Hưng