Hội thi “Công an nhân dân làm theo lời Bác” là dịp để tập thể cán bộ, chiến sĩ Tổng cục HC-KT thể hiện tấm lòng thành kính đối với Bác; cùng nhau nhận thức, học hỏi sâu sắc hơn về ý nghĩa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; đồng thời, để tập thể cán bộ, chiến sĩ cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Qua đó, khơi dậy, phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công trong tập thể cán bộ, chiến sĩ Tổng cục HC-KT, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hội thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày, với 3 nội dung thi gồm: Chúng tôi nói về chúng tôi; Điều chúng tôi biết (thi kiến thức tổng hợp và kỹ năng giao tiếp); Thông điệp của chúng tôi (thi hùng biện và xử lý tình huống)…

Trần Xuân