Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” của Tuổi trẻ Bình Dương nhằm góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.
Cán bộ Công an giúp người già, khuyết tật làm CMND

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn kết hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực hộ tịch, lao động, bảo hiểm xã hội, cấp đổi CMND…cũng như giải đáp những thắc mắc cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện làm thêm giờ vào ngày nghỉ cuối tuần để giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng.

C.Bình