Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại quá trình 30 năm thành lập và phát triển của Đoàn thanh niên Tổng cục Cảnh sát; giao lưu văn hóa, văn nghệ và tọa đàm với chủ đề "Thời tuổi trẻ sôi nổi".

Các đại biểu trong buổi giao lưu tọa đàm.

Đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị khối Cảnh sát phát biểu, nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ đoàn Tổng cục Cảnh sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên; vận động đoàn viên xung kích tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học…; tham gia tổ chức có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động chính trị - xã hội, tình nghĩa, tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng để cùng nhân dân giải quyết các vấn đề khó khăn của cuộc sống…

Hòa - Xuân