Trong diễn văn khai giảng, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Trung cấp CSND VI nêu rõ: Trong năm học 2017-2018, nhà trường đã tổ chức nghiệm thu 6 chương trình đào tạo, 77 chương trình môn học, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 32 giáo trình, 7 tài liệu dạy học, 50 ngân hàng câu hỏi thi. 

Phong trào thi đua dạy giỏi của nhà trường có những đổi mới về nội dung và hình thức, số lượng giáo viên có bài dạy giỏi và số lượng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tăng so với năm trước; 100% giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ đều đạt giải, trong đó có 3 giải nhì và trường cũng đã đạt giải nhì toàn đoàn. Tỷ lệ học sinh giỏi tăng lên so với năm trước... 

Thực hiện nghi lễ đón đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an

Tổng kết năm học, trường Trung cấp CSND VI đã được Bộ Công an tặng Bằng khen; nhà trường có 2 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 3 đơn vị được tặng Bằng khen, 2 đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại lề khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường trong những năm qua, đặc biệt là năm học 2017-2018. 

Nhất trí với những định hướng, chương trình, kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của nhà trường, đồng chí Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17-NQ-DUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Đổi mới mới căn bản, toàn diện trong CAND” gắn với chủ trương thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen của Bộ Công an cho lãnh đạo nhà trường

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, nhà trường cần đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phục vụ tốt”, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỹ cương, nề nếp công tác dạy và học, kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo; kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; chú trọng tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo. 

Nhà trường cũng cần duy trì mô hình dạy lý thuyết chuyên ngành gắn với thực tiễn tại các trại giam và có quy chế, cơ chế phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng như Công an các địa phương để xác định trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng kết quả đào tạo; tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong của cán bộ chiến sĩ CAND. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh trống khai giảng năm học mới

Nhà trường cần tiếp tục chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về chất lượng, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có đạo đức trong sáng, tâm huyết, say mê với sự nghiệp trồng người, hết lòng vì học sinh thân yêu; chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương có cơ chế luân chuyển cán bộ, giáo viên nghiệp vụ về công tác thực tế theo chủ trương của Bộ để tăng cường kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự lễ khai giảng

Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Cục đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ, công an các địa phương để tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của toàn lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu thăm phòng truyền thống của nhà trường

Huyền Thanh