Cùng dự lễ khai giảng còn có đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các học viện, trường CAND...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cho biết: Trong năm học vừa qua, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Trường Đại học PCCC đã không ngừng nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết, thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác được giao. Nhà trường đã tổ chức chiêu sinh, nhập học cho hơn 3.800 học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định; phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch, thông báo và triển khai tổ chức thực hiện Đề án số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về tuyển sinh kết hợp với tuyển dụng đào tạo văn bằng thứ hai Đại học PCCC. 

Ban hành mới 1 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra và giám định cháy, nổ cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, 1 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chữa cháy xăng, dầu và nhà cao tầng cho Bộ An ninh Lào;  hoàn thành xây dựng báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2014 -2019.

Nhà trường cũng đã tổ chức nghiệm thu 2 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, 5 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, 19 chuyên đề khoa học, 35 sáng kiến cải tiến của cán bộ, giảng viên; tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Vai trò của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống” và nhiều hội thảo cấp Bộ...  

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021

Với những thành tích nổi bật trong năm học 2019- 2020, Trường Đại học PCCC có 2 đơn vị được tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Bộ Công an; 8 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 23 lượt tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 451 lượt tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thứ trưởng  Bùi Văn Nam biểu dương những thành tích mà cán bộ, giảng viên, học viên Đại học PCCC đạt được trong năm học vừa qua. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo trong năm học 2020-2021, đồng chí Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, giáo dục đào tạo trong CAND.

Đặc biệt, với vị trí là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của cả nước trên lĩnh vực PCCC &CNCH, nhà trường cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thực trạng, thách thức đang đặt ra đối với nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên lĩnh vực đặc thù này; phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, điều chỉnh các mã ngành đào tạo sát với yêu cầu của tình hình mới; thực hiện tốt công tác tổ chức đào tạo thí điểm văn bằng hai tuyển sinh kết hợp tuyển dụng theo Đề án 01 của Đảng ủy Công an Trung ương. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu dự lễ khai giảng

Bên cạnh việc đào tạo cho ngành Công an, nhà trường cần tích cực xã hội hóa công tác đào tạo, huấn luyện về PCCC và CNCH cho xã hội, đặc biệt là cho các ngành, lĩnh vực và địa bàn trọng điểm. Có kế hoạch, quy hoạch cụ thể về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có tính kế thừa và phát triển cao. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn; tích cực nghiên cứu, xây dựng, áp dụng các tình huống nghiệp vụ điển hình trong công tác PCCC&CNCH để đưa vào giảng dạy; triển khai mô hình giáo dục điện tử, trường học thông minh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học. 

Nhà trường cũng cần chú trọng tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chú ý mở rộng hướng nghiên cứu về những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong công tác PCCC&CNCH tại Việt Nam; lập đề án phát triển trường giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến 2030, trong đó trọng tâm là xây dựng Trường Đại học PCCC phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề mới của kinh tế-xã hội đất nước.


Huyền Thanh