Các đại biểu tham dự buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thiếu tướng Đặng Văn Đoài, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, cho biết: Năm học 2016-2017, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì môi trường giáo dục lành mạnh; nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, khang trang và hiện đại. 

Với những thành tích đã đạt được, năm học 2016-2017, nhà trường và 3 đơn vị cơ sở vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 1 đơn vị được Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND; 11 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 6 tập thể lớp học đạt danh hiệu tập thể học viên xuất sắc; 65 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 270 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND khen thưởng…

Các khối học viên tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của Trường Đại học ANND trong năm học qua. 

Thiếu Tướng Đỗ Ngọc Cẩn, đề nghị: Nhà trường tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của trường. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; ngăn ngừa và phòng chống các biểu hiện suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học viên. 

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Bộ Công an về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ. Đồng thời, nhà trường tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; đặc biệt đội ngũ giáo viên có học hàm, học vị cao, làm nòng cốt đi đầu trong đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học…

Đức Mừng