Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Tô Thường nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật CAND nhằm tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Các đơn vị thuộc Tổng cục cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, tư thế, tác phong và kỹ chiến thuật quân sự, võ thuật CAND. Thường xuyên tổ chức tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật, kết hợp với nghiên cứu nguyên tắc, phương pháp công tác và lề lối làm việc; động viên, khen thưởng kịp thời các gương người tốt việc tốt, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH đã ký cam kết thi đua thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an và Kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật CAND…

Việt Hưng