Tại hội nghị, Công an Đồng Tháp đơn vị cụm trưởng đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động, thang điểm, nội dung thi đua.

Công an các đơn vị ký kết giao ước thi đua tại hội nghị.

Các đại biểu thảo luận và đi đến thống nhất ký kết giao ước thi đua với những nội dung cụ thể, trong đó tập trung thực hiện các công tác trọng tâm có ý nghĩa đột phá: nâng cao chất lượng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo giữ ổn định an ninh chính trị không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện và kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung củng cố cơ quan điều tra các cấp; siết chặt trật tự, kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong, lễ tiết chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân; đẩy mạnh thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người, chủ động phòng ngừa tấn công trấn áp tội phạm nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; nâng cao chất lượng các biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT, đổi mới phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua những nội dung ký kết, Công an các tỉnh trong Cụm tổ chức thực hiện nghiêm công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

V.V. – Phong Vũ