Thượng úy Vàng Văn Tiến – Trưởng Công an thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Sau gần 1 năm chia tách và thành lập, tính đến thời điểm này, thị trấn Nậm Nhùn có 10 dân tộc anh em sinh sống với 16 dòng họ. Hơn nữa, nơi đây có thủy điện Lai Châu đang xây dựng thu hút lao động từ khắp nơi đến làm việc, có lúc lên tới 10 nghìn người. Kéo theo đó là các dịch vụ vui chơi, giải trí và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Do đó, việc xây dựng mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT” là yếu tố cần thiết nhằm tạo sự chuyển biến, ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, thành viên trong các dòng họ góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn".

Theo đó, UBND thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 41 thành viên, 3 tổ công tác phụ trách triển khai mô hình ở 3 bản của thị trấn với sự tham gia của 16 trưởng các dòng họ. Mỗi tổ cơ cấu trưởng ban công tác mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, cựu chiến binh làm tổ trưởng. Giao cho các tổ chức đoàn thể có mối liên hệ trực tiếp phụ trách các dòng họ. Mỗi vị trí được phân công nhiệm vụ hết sức rõ rang

Văn Thiệp