Cơ sở dữ liệu này bao gồm thông tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao, ảnh, vân tay và thông tin về các đối tượng truy nã quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, dữ liệu ôtô bị mất cắp, hộ chiếu mất cắp và mở rộng hệ thống thông tin về khủng bố nhằm phục vụ cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có điều kiện tiếp cận, tra cứu, rà soát thông tin nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đến nay, Văn phòng Interpol Việt Nam đã tiếp nhận dữ liệu về phương tiện giao thông bị mất cắp ở Việt Nam và cập nhật hơn 3.000 hồ sơ lên hệ thống cơ sở dữ liệu ASEANAPOL và thống nhất phương án cung cấp thông tin hộ chiếu bị mất, mất cắp cho Interpol

Hiền Phương