Theo đó, kết quả thanh tra đã làm rõ, hiện nay trên toàn tỉnh Hải Dương có 8.928 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có 1.273 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn về PCCC. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH)  phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra được 7.717 lượt cơ sở; tiến hành xử lí vi phạm hơn 300 trường hợp với số tiền phạt 200 triệu đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại địa phương cũng còn một số tồn tại, thiếu sót, ý thức của người đứng đầu một số các cơ quan, đơn vị và cơ sở về công tác PCCC chưa cao. Do vậy, trong 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn xảy ra 62 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho việc chấp hành đúng các quy định về PCCC trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bộ Công an đề nghị, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị  có kế hoạch thực hiện các kiến nghị đoàn thanh tra đã làm rõ; chỉ đạo các huyện chưa được thanh tra tự kiểm tra, báo cáo việc chấp hành quy định; tăng cường công tác PCCC trên điạh bàn, nhất là công tác tuyên truyền đến người dân; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, tập trung vào nội dung “UBND các cấp phải có nội dung đảm bảo cho công tác PCCC trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng, an ninh hàng năm”. Khẩn trương thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PCCC tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008-2015” để triển khai xây dựng 4 đội PCCC khu vực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế cho công tác chữa cháy trên địa bàn

Ngô Văn Truyền