Tại đây, người dân và các em học sinh được nghe cán bộ phòng Cảnh sát giao thông thông tin về tình hình tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn trong mùa mưa bão, nhất là việc chấp hành trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh khi đi qua sông.
Trao áo phao cho người dân
Phạm Công