Hai hộ được tặng bò đợt này là hộ anh Nguyễn Văn Cường  (xóm 4, Nam Cường) và hộ anh Hồ Kim Bằng (xóm 5, Nam Cường). Đây là hai gia đình có hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã, mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò trị giá trên 10 triệu đồng từ nguồn đóng góp một ngày lương của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Đàn.

Công an huyện Nam Đàn trao bò cho các hộ nghèo.

Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Công an huyện Nam Đàn thực hiện thường xuyên, nhằm góp phần chung tay cùng xã hội giúp nhân dân, nhất là các hộ nghèo xóa đói giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, là việc làm thiết thực góp phần cùng với địa phương “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, xây dựng thế trận lòng dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng vững chắc

Minh Tâm