Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tá Richard Terry đã có đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa AFP và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là với Tổng cục VI trong đấu tranh PCTP xuyên quốc gia. Ngày 6/4/2012, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã ký Quyết định số 1548/QĐ-BCA tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho Đại tá Richard Terry.

Tại lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã nhiệt liệt chúc mừng Đại tá Richard Terry, chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ thiết thực của lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia nói chung và cá nhân Đại tá Richard Terry đối với lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong đấu tranh PCTP.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc tặng Đại tá Richard Terry.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh mong muốn quan hệ hợp tác PCTP giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Australia tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới

Hòa- Xuân