Tuy mới được thành lập vào giữa năm 2014 nhưng cán bộ, chiến sỹ Trại giam Đắk Plao đã vượt khó đi lên, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Trung tướng Nguyễn Văn Ninh đã biểu dương tinh thần nhiệt huyết, vượt khó đi lên của cán bộ, chiến sỹ Trại giam Đắk Plao. Đồng thời đề nghị trong năm 2015, Trại giam Đắk Plao cần cố gắng hơn nữa trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác giáo dục, cảm hóa và đào tạo nghề  phạm nhân.

Cũng trong dịp này, 10 cán bộ, chiến sỹ Trại giam Đắk Plao có thành tích xuất sắc trong năm 2014 đã được Tổng cục khen thưởng.

Minh Tín