Đại tá Hà Vỹ Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục HCKT trình bày báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và sơ kết 2 năm thực hiện khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, nêu rõ, qua thực hiệu Cuộc vận động, khẩu hiệu nêu trên đã đi vào tiềm thức của mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong Tổng cục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng (XDLL) HCKT; tạo ra bước chuyển biến tích cực, sâu rộng trong toàn Tổng cục, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm và ý thức của mỗi CBCS. Cuộc vận động đã gắn chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong 3 năm qua (2011-2013), đã có 6 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 50 lượt tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen. Hơn 3.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Giấy chứng nhận “Đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND” cho 18 tập thể; Tổng cục HCKT tặng Giấy khen cho 29 tập thể, 66 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động và Khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong thời gian tới, Trung tướng Vũ Thuật yêu cầu các đơn vị trong Tổng cục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhất là tổ chức cho CBCS liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ, gắn với các hoạt động chính trị khác, tăng cường công tác kiểm tra chấp hành điều lệnh CAND. Tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ, coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, trong đó đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao công tác HCKT phục vụ công tác, chiến đấu, XDLL trong tình hình mới

A.Hiếu - Tiến Dũng