Dự Hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục; Bộ Tư lệnh; các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Giám đốc Cảnh sát PCCC&CHCN các tỉnh thành phố; đại diện Ban Giám hiệu các Học viện, trường CAND. Về phía khách mời có các cơ quan chức năng của cơ yếu Chính phủ; Cục cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu; Cục cơ yếu Đảng, chính quyền; Cục cơ yếu Bộ Ngoại giao.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ với các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật CAND đã trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị về tiếp tục phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Chỉ thị 41), nêu rõ: Được sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 41, những quan điểm, tư tưởng của Đảng về xây dựng phát triển cơ yếu trong giai đoạn mới của cách mạng, công tác cơ yếu trong CAND đã được xây dựng, phát triển mạnh mẽ trên các mặt công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin của nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. Cơ yếu CAND đã đạt được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc, xây dựng lực lượng Cơ yếu CAND tiến lên chính quy, hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo mật, an toàn nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Hội nghị đã tiến hành trao thưởng Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho 4 tập thể gồm: Cục Cơ yếu; Công an TP Hà Nội; Công an TP Hồ Chí Minh; Công an tỉnh Bình Định và trao Bằng khen của Bộ Công an cho 25 tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cùng biểu dương chiến công, thành tích của lực lượng Cơ yếu CAND.

Đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ trao Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu trong tình hình mới, đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Thủ trưởng các cấp Công an cần nhận thức rõ hơn vị trí, yêu cầu của công tác cơ yếu, từ đó quan tâm củng cố tổ chức bộ máy và chế độ công tác cơ yếu đảm bảo yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy chính xác, kịp thời trong mọi tình huống. Cơ yếu CAND cần phấn đấu góp phần xây dựng một nền khoa học, công nghệ đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với sự phát triển đa dạng của các phương tiện truyền tin và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cơ yếu CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Hơn ai hết, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác cơ yếu phải kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. CBCS cơ yếu thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy truyền thống của ngành Cơ yếu “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”. Triển khai quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cơ yếu đến năm 2020. Thực hiện nghiêm chế độ, chính sách đãi ngộ với cán bộ, nhân viên cơ yếu…

Hiếu Quỳnh - Trần Xuân