Thay mặt lãnh đạo Tổng cục An ninh, Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng, thông qua Chương trình hành động hưởng ứng Đợt thi đua, với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm; chủ động- hiệp đồng; thi đua lập công bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.

Quang cảnh Lễ phát động thi đua.

Đợt thi đua gồm 3 nội dung chính, trong đó trọng tâm là quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. Qua đó cũng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện...

Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thông qua Chương trình hành động.

Sau Lễ phát động, căn cứ vào nội dung thi đua, các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh sẽ xây dựng chương trình hành động của đơn vị, hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục các mặt còn hạn chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc với mục tiêu, mỗi ngày cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh làm một việc tốt, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

XM