Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ.

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT trình bày báo cáo tổng kết công tác HCKT CAND năm 2013 nêu rõ, năm 2013, Tổng cục HCKT đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác HCKT theo hướng đầu tư tập trung cho các địa bàn trọng điểm, lực lượng trực tiếp chiến đấu để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ công tác HCKT CAND năm 2013.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu dự Hội nghị.

Tổng cục đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý chí chiến đấu, tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng lực lượng “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Năm 2013, 1 tập thể thuộc Tổng cục HCKT được tặng Huân chương Quân công hạng Nhì; 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 195 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; 350 cá nhân được tặng thưởng Huy chương vẻ vang; 6 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Công an; 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể và 120 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 9 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; Tổng cục tặng Giấy khen cho 302 tập thể và 485 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những kết quả, thành tích Tổng cục HCKT đã đạt được trong năm qua, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND có phần đóng góp quan trọng, xứng đáng của lực lượng làm công tác HCKT.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, để tiếp tục hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tiếp theo, Tổng cục HCKT cần tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công tác HCKT CAND; cần hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng cục HCKT đã đề ra trong năm 2014. Thời  gian tới, Tổng cục HCKT cần tăng cường tập trung chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu và XDLL CAND: tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp an ninh. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, liên quan đến lĩnh vực HCKT. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc….

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam cho 2 cá nhân Thiếu tướng Tạ Duy Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý Khoa học công nghệ và môi trường; Đại tá Nguyễn Minh Ngữ, Phó cục trưởng Cục Tham mưu.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT là Trung tướng Vũ Thuật và Trung tướng Nguyễn Thế Quyết; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam cho 2 cá nhân Thiếu tướng Tạ Duy Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý Khoa học công nghệ và môi trường; Đại tá Nguyễn Minh Ngữ, Phó cục trưởng Cục Tham mưu; trao cờ thi đua của Bộ và danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 88 tập thể...

Tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT đã phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2014, với khẩu hiệu hành động: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” theo tinh thần của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69.

Chiều 24/12, Đảng ủy Tổng cục HCKT Công an nhân dân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác Kiểm tra, giám sát năm 2013. Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Minh đã chủ trì thảo luận, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm góp ý kiến để công tác Đảng, công tác Kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng cục yêu cầu các cấp ủy đảng phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Công an Trung ương và của Đảng bộ Tổng cục; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND. Làm tốt công tác quản lý, đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về HCKT theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng...

Anh Hiếu