Được sự ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục, Đại tá Phan Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục HCKT khai mạc lớp tập huấn, nêu rõ: Trong những năm qua, Công đoàn Tổng cục HCKT đã tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, thường xuyên quan tâm đào tạo, nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Các đại biểu tham dự tập huấn sẽ được giáo viên là đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) truyền đạt nội dung chuyên đề về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; định hướng Công đoàn trong CAND…

Ban tổ chức yêu cầu cán bộ Công đoàn chủ chốt nắm vững kiến thức được truyền đạt và kinh nghiệm qua giao lưu, vận dụng vào phong trào tại đơn vị, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Hiếu Quỳnh