Hơn 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ CATW; Bí thư BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an; Chủ tịch BCH Hội Phụ nữ Bộ Công an và Trưởng Ban Cán sự Công đoàn CAND; thành viên Bộ phận giúp việc Đảng ủy CATW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ CATW đang sinh hoạt tại Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí báo cáo viên cấp Bộ khu vực phía Bắc đã tham dự Hội nghị này.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp năm 2013”…

Anh Hiếu