Tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) đã quán triệt các văn bản: Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Thủ tướng; Kế hoạch của Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong CAND và Kế hoạch của Tổng cục HCKT tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...cũng như truyền đạt về cách thức, phương pháp triển khai, tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tổng cục trưởng Lê Văn Minh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến đến từng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của đơn vị. Việc tổ chức phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra...

Hiếu Quỳnh